Afegir concurrència a comandes de Django

Python ConcurrencyEn algunes ocasions he hagut d’implementar alguna comanda de Django per tal de realitzar alguna tasca de manteniment. El procés sól esser, en moltes ocasions, el mateix. Processar secuencialment un número d’objectes. El problema és que quan s’executa la comanda es sol emprar un sol procés en un sol core. Això té l’inconvenient que, si el número d’objectes a tractar és molt gran, la comanda tarda considerablement. Continua llegint «Afegir concurrència a comandes de Django»

“Lookup fields” customitzats en Django

Django, de manera genèrica, ens proveeix una API del seu ORM a través de la qual ens permet executar els “querysets” que necessitem de manera més o menys optima. Malgrat això, es pot donar el cas que necessitem realitzar algun tipus de consulta una mica més customitzada o millorada. Per a tal efecte, disposem de tota una sèrie d’eines, ja siguin els objectes Q, les expressions F, els Field Lookups, etc. Sobre aquest darrer grup, els Field lookup‘s tenim la possibilitat de definir els nostres propis. Continua llegint «“Lookup fields” customitzats en Django»

Encadenar select’s Html amb Django de manera fàcil i poc intrussiva

Fa un temps que he descobert un “plugin” jQuery que va força be per encadenar select‘s Html amb Django, és a dir, que les opcións d’un select s’actualitzin en funció del valor seleccionat a un primer select. El “plugin” en qüestió és diu Chained Selects Plugin for jQuery and Zepto. Per fer-lo servir simplement hem d’estendre el “widget” per defecte per representar els select‘s html en Django. Continua llegint «Encadenar select’s Html amb Django de manera fàcil i poc intrussiva»

Formateig per defecte de les dates amb Django

Al principi de començar amb Django me vaig trobar amb el problema del format de les dates. Per a la part de frontend no és massa problemàtic ja que podem fixar noltros el format de cada data en particular. Per exemple:

<p>{% trans 'Fecha salida' %}: {{ reservation.departure_date_res|date:'d/m/Y' }}</p>

El problema sorgeix amb, per exemple, el format de les dates de l’administrador, el qual està determinat pels valors per defecte de django. Continua llegint «Formateig per defecte de les dates amb Django»