Sobre mi

De 1993 a 1995 obtinc el títol de Formació Professional (branca administrativa i comercial, especialitat informatica). De 1995 a 1997 obtinc el títol de Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració de sistemes informàtics. D’octubre a desembre de 2000 curs el curs Desenvolupament d’aplicacions web impartit per l’Escola de Disseny Via Roma. De maig a juliol de 2005 curs el curs de Flash impartit per l’escola EDA. De març a abril de 2008 curs el curs Accés a bases de dades amb JDBC i el curs de J2EE, impartits els dos cursos per la CAEB. Cursat al setembre 2009 l’curs sobre webservices Curs Càpsula de Tecnologia SOA impartit per Turistec dins l’àmbit del Projecte CAVAL. Al gener de 2012 obtinc el títol d’Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes a través de la UOC.

Pel que fa a l’experiència professional, ha treballat del mes de juny de 1995 al mes de març de 2001 com a programador en Corsoft, empresa dedicada al programari de gestió. Del mes d’abril de 2001 al mes de juny de 2003 va treballar com a analista-programador en RG Comunicació Global, empresa dedicada al món de la publicitat, disseny gràfic i internet. Del mes de juny de 2003 a novembre de 2011 com a analista-programador en AT4. Del mes de desembre de 2011 fins a agost de 2013 cap de l’equip de desenvolupament, analista-programador i gestor de projectes en Mola.com. Des de novembre de 2013 fins a Març de 2014 com a desenvolupador web i gestió del canvi de CRM de l’empresa en First Mallorca. Des de de Març de 2014 fins a Gener de 2015 com a desenvolupador web en Omniaccess.com. Des de Febrer 2015 fins avui enginyer de programari a Apsl.net

Al llarg de la meva carrera he adquirit gran coneixement de Python i Django, HTML5, CSS3, XHTML 1.x, CSS 2.x, Javascript, ASP, PHP (versions 4 i 5), Zend Framework 1.x, Redis, Memcache , jQuery, MySQL, PostgreSQL, PLSQL, Flash, AJAX, UML, MVC, XML, serveis web, els estàndards W3C web, WAI, POO, modelat de base de dades amb eines CASE, Git i Subversion. Així com el cicle de vida del programari incloent els requisits, anàlisi i disseny, implementació, manteniment, refactorització i documentació.