Customització de backend d’autenticació amb Django

Per defecte Django empra el backend d’autenticació “ModelBackend”

AUTHENTICATION_BACKENDS = (
    'django.contrib.auth.backends.ModelBackend',
)

Aquest “backend” intenta autenticara partir del nom d’usuari i la contrasenya que reb. Nogensmenys es pot donar el cas que vulguem autenticar a partir de l’email de l’usuari. Continua llegint «Customització de backend d’autenticació amb Django»

Formateig per defecte de les dates amb Django

Al principi de començar amb Django me vaig trobar amb el problema del format de les dates. Per a la part de frontend no és massa problemàtic ja que podem fixar noltros el format de cada data en particular. Per exemple:

<p>{% trans 'Fecha salida' %}: {{ reservation.departure_date_res|date:'d/m/Y' }}</p>

El problema sorgeix amb, per exemple, el format de les dates de l’administrador, el qual està determinat pels valors per defecte de django. Continua llegint «Formateig per defecte de les dates amb Django»

About development

“Top notch development teams don’t torture their programmers. Even minor frustrations caused by using underpowered tools add up, making programmers grumpy and unhappy. And a grumpy programmer is an unproductive programmer.” – Joel Spolsky, from the “Joel Test“.

Accessibilitat web per a dissenyadors web

Preparant el Treball Final de Carrera sobre Accessibilitat Web he trobat una web molt interessant, www.webaim.org (Web Accessibility In Mind), explica els conceptes d’accessibilitat web i també proporciona enllaços a moltes eines que ens poden ajudar a validar les pàgines que dissenyem. Com a exemple adjunto un esquema que ens pot servir de guia a l’hora de dissenyar una web.

Web Accessibility for Designers infographic with link to text version at WebAIM.org