Customització de backend d’autenticació amb Django

Per defecte Django empra el backend d’autenticació “ModelBackend”

AUTHENTICATION_BACKENDS = (
    'django.contrib.auth.backends.ModelBackend',
)

Aquest “backend” intenta autenticara partir del nom d’usuari i la contrasenya que reb. Nogensmenys es pot donar el cas que vulguem autenticar a partir de l’email de l’usuari. Continua llegint «Customització de backend d’autenticació amb Django»

Formateig per defecte de les dates amb Django

Al principi de començar amb Django me vaig trobar amb el problema del format de les dates. Per a la part de frontend no és massa problemàtic ja que podem fixar noltros el format de cada data en particular. Per exemple:

<p>{% trans 'Fecha salida' %}: {{ reservation.departure_date_res|date:'d/m/Y' }}</p>

El problema sorgeix amb, per exemple, el format de les dates de l’administrador, el qual està determinat pels valors per defecte de django. Continua llegint «Formateig per defecte de les dates amb Django»

Django extra views

Django extra views” ens proporciona una manera fàcil, a través de les seves vistes “vitaminades”, d’implementar els “formsets” per tal d’editar les relacions 1-n amb Django. Tambe tenir django-formset-js que ens “dinamitza” a través de Javascript la inserció i eliminació de tuples dels “formsets”. Continua llegint «Django extra views»

Accessibilitat web per a dissenyadors web

Preparant el Treball Final de Carrera sobre Accessibilitat Web he trobat una web molt interessant, www.webaim.org (Web Accessibility In Mind), explica els conceptes d’accessibilitat web i també proporciona enllaços a moltes eines que ens poden ajudar a validar les pàgines que dissenyem. Com a exemple adjunto un esquema que ens pot servir de guia a l’hora de dissenyar una web.

Web Accessibility for Designers infographic with link to text version at WebAIM.org