“Lookup fields” customitzats en Django

Django, de manera genèrica, ens proveeix una API del seu ORM a través de la qual ens permet executar els “querysets” que necessitem de manera més o menys optima. Malgrat això, es pot donar el cas que necessitem realitzar algun tipus de consulta una mica més customitzada o millorada. Per a tal efecte, disposem de tota una sèrie d’eines, ja siguin els objectes Q, les expressions F, els Field Lookups, etc. Sobre aquest darrer grup, els Field lookup‘s tenim la possibilitat de definir els nostres propis. Continua llegint «“Lookup fields” customitzats en Django»

Encadenar select’s Html amb Django de manera fàcil i poc intrussiva

Fa un temps que he descobert un “plugin” jQuery que va força be per encadenar select‘s Html amb Django, és a dir, que les opcións d’un select s’actualitzin en funció del valor seleccionat a un primer select. El “plugin” en qüestió és diu Chained Selects Plugin for jQuery and Zepto. Per fer-lo servir simplement hem d’estendre el “widget” per defecte per representar els select‘s html en Django. Continua llegint «Encadenar select’s Html amb Django de manera fàcil i poc intrussiva»

Detecció idioma per subdomini en Django

Django ens proporciona eines per detectar i fixar l’idioma de la nostra aplicació. Normalment es fa servir i18n_patterns a través del qual s’encapsulen les urls amb el mateix per tal que ens fixi a l’inici del path de la url el codi d’idioma. Amb el middleware que explicarem no cal fer servir l’i18n_patterns ja que serà el pròpi “middleware” que detectarà i fixarà l’idioma de l’aplicació. Continua llegint «Detecció idioma per subdomini en Django»

Customització de backend d’autenticació amb Django

Per defecte Django empra el backend d’autenticació “ModelBackend”

AUTHENTICATION_BACKENDS = (
    'django.contrib.auth.backends.ModelBackend',
)

Aquest “backend” intenta autenticara partir del nom d’usuari i la contrasenya que reb. Nogensmenys es pot donar el cas que vulguem autenticar a partir de l’email de l’usuari. Continua llegint «Customització de backend d’autenticació amb Django»

Formateig per defecte de les dates amb Django

Al principi de començar amb Django me vaig trobar amb el problema del format de les dates. Per a la part de frontend no és massa problemàtic ja que podem fixar noltros el format de cada data en particular. Per exemple:

<p>{% trans 'Fecha salida' %}: {{ reservation.departure_date_res|date:'d/m/Y' }}</p>

El problema sorgeix amb, per exemple, el format de les dates de l’administrador, el qual està determinat pels valors per defecte de django. Continua llegint «Formateig per defecte de les dates amb Django»