Nous projectes

Aquest mes de setembre hem enllestit dos nous projectes: www.turistec.org, un “clúster” de empreses i institucions dedicades a la producció i implantació de solucions tecnològiques per al sector turístic, i www.cadeneshoteleres.org, lloc web de l’Associació de Cadenes Hoteleres de les Illes Balears.

Ambdos projectes, i com tots els projectes que feim darrerament, respecten els estàndards XHTML 1 i CSS2.

El projecte de Turistec és fruit de la col.laboració entre varies empreses del sector, en aquest cas: Planeta WebOkkumAt4.

Generació d’arxius pdf en PHP

Cercant algunes llibreries per poder generar arxius en format pdf vaig trobar fpdf, que és una llibreria força simple d’utilitzar i, a més a més, és gratuita i es pot utilitzar tant en desenvolupaments comercial com opensource.

A més a més, a la web de la llibreria podem trobar tutorials i scripts d’exemple que ens ajudaran molt a entendre com funciona, i en pocs minuts podrem ja generar el nostre primer “Hello World” en un arxiu pdf.

PHP des de la versió 4.3.0 ja soporta la llibreria PDFlib Lite per a la generació de pdf. El problema és que la seva llicència no és completament lliure i per desenvolupar aplicacions comercials s’ha de comprar. A més a més, pel poc que he vist és una mica més complexe d’utilitzar. Podrem trobar informació de la llibreria a la pròpia web de PHP. També hi ha un tutorial bastant bo aquí.

També he vist que existeix una altra llibreria, LibHaru, que serveix igualment per a crear pdf’s. Aquí deixo un enllaç a un tutorial de com crear arxius amb libHaru. A l’article s’explica de com habilitar el suport a aquesta llibreria tant en Linux com en Windows.